4S workshop om telmedicin selv/hjemmemonitorering for gravide

Praktisk Information

Dato D. 18. maj 2016
Tid Kl. 09:00-15:00
Sted Lille Auditorium, INCUBA Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N
Arrangør Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital & 4S
Tilmelding her
Udeblivelse 500 kr.

Program

• 8:30-9:00 Registrering. Te, kaffe og blødt brød

• 9:00-9:15 Velkomst v/Chefjordemoder Joan Dürr/ledende overlæge Jannie Salvig, AUH

• 9:15-10:00 Obstetrisk telemedicin: Teknik, anvendelse og resultater v/Overlæge Olav B. Petersen, AUH

• 10:00-10:30 Erfaringer med obstetrisk telemedicin: Giver det værdi for de gravide? Cases v/jordemoder Lone Holst

• 10:30-11:00 Lidt mere om OpenTele: Telemedicinsk platform – Open Source – governance/4S v/Professor Morten Kyng, AU/Michael Christensen, 4S

• 11:00-11:15 Pause

• 11:15-11:45 Implementering af obstetrisk telemedicin – hvordan? v/Jordemoder Marianne Raundahl/Telemedicinsk Koordinator og Jordemoder Lone Holst, AUH

• 11:45-12:15 Hvordan kommer min afdeling konkret i gang? Findes der en “startpakke”? v/Repræsentant overlæge Lene Grønbeck, Rigshospitalet

• 12:15-13:00 Frokost

• 13:00-13:45 Hvordan får jeg/min afdeling indflydelse på den fremtidige udvikling inden for obstetrisk telemedicin? Hvem koordinerer? Introduktion til 4S’ Faglige Fora og koordinering af projektønsker. v/Professor Morten Kyng/antropolog Sarah Maria Rasch, 4S

• 13:45-14:30 Q and A med ildsjælene bag telemedicin i obstetrikken – samt kaffe og te. Stil dine spørgsmål til panelet bestående af de klinikere i landet, der har den største telemedicinske viden og erfaringer med telemedicin til gravide samt gravide, der netop nu eller tidligere er behandlet telemedicinsk i deres graviditet. Der er også mulighed for at stille spørgsmål til koordinatorer i 4S. • Olav Bjørn Petersen, Overlæge, ph.d., AUH • Lone Holst, Jordemoder, telemedicinsk koordinator, projektjordemoder, AUH • Marianne Raundahl, Afdelingsjordemoder, AUH • Morten Kyng, Professor AU • Michaek Christensen, 4S • Sarah Maria Rasch, ordstyrer 4S

• 14:30-14:45 Etablering af obstetrisk telemedicinsk fagligt forum – hvem vil være med? Lone, Olav, RH

• 14:45-15:00 Opsamling og tak for i dag


Stiftelsen for Software-baserede Sundhedsservices (4S) er en fælles-offentlig organisation, der arbejder med open source for at gøre det lettere, billigere og mere effektivt at anvende telemedicin og sundhedsdata på tværs af sektorer og leverandører.

OpenTele er en telemedicinsk platform til opsamling af sundhedsdata. OpenTele består af en server og en klient på en Android tablet. Klienten betjenes typisk af en borger, og bruges til kommunikation og opsamling af sundhedsdata fra medicinsk måleudstyr, som blodtryksmålere o.l. Målte data registreres og sendes via klienten til en OpenTele server. Data på OpenTele serveren kan via en web portal tilgås af eksempelvis sundhedsfagligt personale på sygehuse.

Materiale fra arrangement:
4s_leverandorforum_velkomst_-_morten_kyng-1.pdf
ce-maerkning_-_morten_kyng.pdf
dialog_2_og_3_-_mike_kristoffersen.pdf
michael_christensen_-_opentele3.pdf
ot1_og_ot2_-_mike_kristoffersen.pdf