Åben arkitekturdag: Fremtidens byggeklodser for sundheds- og velfærdsteknologi

4S Softwaregruppen inviterer til en åben diskussion d. 18. maj 2017, om hvordan vi skaber et godt fælles fundament for udviklingen af fremtidens byggeklodser for sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

Praktisk info
Dato: 18. maj 2017
Tid: kl. 10.00-15.00 (kaffe og rundstykker fra kl. 9.30)
Sted: Forskerparken 10
5230 Odense M
Pris: Gratis (no-show gebyr: 500kr)
Tilmelding: Tilmelding er lukket
Tilmeldingsfrist:  12. maj 2017
Målgruppe:   Softwarearkitekter og tekniske meningsdannere hos leverandører og offentlige kunder

På dagen vil en række emner, som du kan være med til at udvælge (se nedenfor), kort blive pitchet som oplæg til fokuseret arbejde i grupper. Man vil have lejlighed til at bidrage og deltage ift. forskellige emner i løbet af dagen, og grupperne vil blive sammensat så I får lejlighed til at diskutere med en god blanding af repræsentanter for leverandører, kommuner, regioner og stat.

Vi skal mere end blot øge dialogen og udvekslingen af viden blandt softwarearkitekter og tekniske meningsdannere indenfor sundheds-it. Derfor er formålet med dagen også at give teknisk input til kommende projekter og udbud, som lægger flere grundsten til vores velfærdsteknologiske infrastrukturer.

Baggrund:
Vi har i et stykke tid arbejdet med idéen om udviklingen af en række microservices, som vil udgøre en samling af løst koblede byggeklodser, der kan sammensættes og modificeres til specifikke telesundhedsløsninger. Byggeklodserne kan også anvendes til at udvide eksisterende sundhedsløsninger, f.eks. en EOJ eller en EPJ, med telemedicinsk funktionalitet. Ved anvendelse af disse microservices er det således f.eks. op til den enkelte rekvirent (leverandør/kunde) at beslutte graden af open source i en løsning/platform.

Hvad karakteriserer disse fremtidens byggeklodser, og kan vi finde et fælles sprog omkring dem? Af historiske årsager har konceptet omkring en samling af open source microservices i nogle sammenhænge været betegnet OpenTele 3. Det har været for at fremhæve familieskabet til funktionaliteten i to tidligere, monolitiske systemer kaldet OpenTele 1 og OpenTele 2. Med idéerne omkring løst koblede microservices er der imidlertid så afgørende forskelle i forhold til OpenTele 1 og OpenTele 2, at der er tale om et grundlæggende skifte både mht. teknologi og basalt tankesæt. OpenTele 1 og OpenTele 2 var færdige end-to-end løsninger, hvorimod en ny samling af open source microservices bør være byggeklodser, der indgår i end-to-end løsninger – løsninger, der sammensættes af open source og closed source-elementer efter leverandørens/kundens valg.

Senest, på denne front, har Alexandra Instituttet d. 31. januar 2017, på opdrag af Region Midtjylland, afsluttet en 3 måneders proof of concept, hvor der i et agilt forløb blev udviklet prototyper for en ny microservicebaseret infrastruktur for telesundhedsløsninger. Resultaterne fra dette forløb vil bl.a. fungere, som inspiration for en del af diskussionerne på dagen. Rapporten fra dette forløb kan findes her.

Emner for dagen:
Nedenfor har vi listet en række emner, som softwaregruppen i 4S på forhånd mener kunne være interessante at diskutere. Men emnerne ligger ikke mere fast og du kan være med til at påvirke dagsordenen. Når du tilmelder dig, sæt kryds ud for de af nedenstående emner, som du finder mest interessante og vil deltage i diskussionen omkring, og tilføj desuden meget gerne yderligere emner i feltet nederst ved tilmelding.

  • Microservices: Hvordan skaber vi de bedste muligheder for sameksistens, samarbejde og udveksling af komponenter, uden at binde alle til samme løsning? Hvordan skal vi lægge det tekniske fundament og på hvilket niveau?
  • DevOps: Hvordan organiserer vi os kunde/udvikler/driftsleverandør imellem, når udvikling, drift og kvalitetssikring rykker meget tættere sammen?
  • Standarder: Hvor er der behov for fælles fodslag og klare udmeldinger, og hvor vil vi gerne have løse rammer? Hvor er der behov for fælles komponenter, og hvad skal snitfladerne være?
  • Brugervendt funktionalitet: Hvordan påvirkes den brugervendte funktionalitet, når vi begynder at bryde serversiden op i små uafhængige services? Hvordan understøtter vi bedst såvel dedikerede apps som sammenhængende, effektive brugergrænseflader?
  • Kvalitetssikring: Hvordan får vi i krav og processer omkring kvalitetssikring og understøttelse af CE-mærkning til at hænge sammen i en microservice- og DevOps-verden?
  • Sikkerhed og samtykke: Er der nye udfordringer for sikkerhed og samtykke, når paradigmet er microservices? Hvordan håndterer vi det i praksis og er der behov for at kigge på nye standarder og teknologier?
  • Open source: Hvilke nye muligheder og udfordringer er der for open source community og governance, når infrastrukturen er baseret på microservices? Hvordan kommer vi i gang og undgår at kundesiden lurepasser og venter på at naboen laver den første investering?

 

Materiale fra arrangement:
2017_05_18-Åben-arkitekturdag-Microservices.pdf
4S-arkitekturdag-2017-05-18-open-source.pdf
Åben-arkitekturdag_Standarder_mdm_2017-05-18.pdf
Åben-arkitekturdag-samtykke-og-sikkerhed.pdf
2017_05_18-Åben-arkitekturdag-Opsamling-i-plenum.pdf