Seminar om open source-microservices, HL7 FHIR mv. til telemedicin og telesundhed

Vi indbyder til et seminar d. 31. januar 2017 med information og dialog om det seneste omkring open source-microservicebaseret arkitektur for telemedicin og telesundhed, nye open source-værktøjer til håndtering af CDA-dokumenter samt ikke mindst oplæg og diskussion om HL7 FHIR i en dansk sammenhæng.

Praktisk info
Dato: 31. januar 2017
Tid: kl. 10.00-14.30 (kaffe og rundstykker fra kl. 9.30)
Sted: Bygning 5342 (også kendt som Ada), lokale 333
Åbogade 34
8200 Århus N
Pris: Gratis (no-show gebyr: 500kr)
Tilmelding: Tilmelding er lukket
Tilmeldingsfrist: onsdag d. 25. jan.

Program

9.30-10.00 Kaffe og rundstykker
10.00-10.15 Velkomst og siden sidst v. Morten Kyng, 4S koordinator, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet
10.15-11.00 4S CDA buildere, v. Bjarne Hansen, Lakeside
Bjarne Hansen kommer og fortæller om design og udvikling af nye open source-CDA buildere, som med finansiering fra MedCom og med Systematic som udviklere har udviklet et værktøj til produktion af HL7 PHMR, QRD og QFDD dokumenter efter de danske profileringer af den internationale standard.
11.00-11.45 OpenTele3 proof of concept-projektet, v. Michael Christensen, Alexandra Instituttet og 4S
Michael Christensen fortæller om proof of concept-projektet omkring udviklingen af en ny OpenTele-generation, som er microservicebaseret. Projektet, som løber fra november 2016 til ultimo januar 2017 konkretiserer omfang af og krav til en OpenTele3 microservicebaseret infrastruktur for telemedicin og søger at afdække og beskrive, hvordan vi på den tekniske front effektivt kan understøtte open source-flerleverandørstrategi, forbedrede muligheder ift. CE-mærkning og kvalitetssikring, referencearkitekturer mv. Projektet er finansieret af Region Midtjylland.
11.45-12.30 Frokost
12.30-13.00 Samtykkehåndtering i microservicearkitekturer, v. Mads Schaarup Andersen og Jonas Lindstrøm, Alexandra Instituttet
Mads og Jonas fra Alexandra Instituttets Security Lab kommer og fortæller om deres seneste arbejde med samtykkehåndtering i microservicearkiteturer. Et arbejde som er udført i tæt samarbejde med OpenTele3 proof of concept-projektet.
13.00-13.30 MedCom om FHIR, v. Michael Johansen, MedCom
Michael Johansen fortæller om indtryk fra FHIR DevDays 2016 og giver et bud på, hvordan MedComs erfaringer fra de tidlige EDI-dage potentielt kan inddrages i kommende arbejde med FHIR. Endelig giver Michael en status på det interne MedCom-projekt, hvor mapning fra XRPT01 laboratoriesvar til FHIR afprøves.
13.30-14.30 Diskussion og opsamling

 

Materiale fra arrangement:
4S-CDA-Buildere.pdf
OT3-PoC-Seminar-om-open-source-microservices-mv.pdf
Samtykkehåndtering-i-microservicearkitekturer.pdf
4S-seminar-MedCom-on-fire-2017-01-31.pptx