Workshop om komplicerede graviditeter

D. 5. september 2014 afholdt 4S i samarbejde med Afd. Y Aarhus Universitetshospital en workshop om komplicerede graviditeter for jordemødre, sygeplejersker og læger, der i deres hverdag arbejder med denne patientgruppe.

Dagen bød på oplæg, der både berørte konkrete kliniske erfaringer med telemedicin fra Afd. Y, forskningsmuligheder ift. CTG, tanker om et Fælles Service Center, patienthistorier og, hvordan inddragelse af både gravide og personaler er af stor værdi. Deltagerne på workshoppen blev også kastet ud i et fremtidsværksted, hvor der var rig mulighed for at problematisere telemedicin, kaste visioner på bordet og efterfølgende arbejde med, hvordan udvalgte emner kan realiseres en opsamling på dette samt oplæggene fra dagen kan findes her:

Idékatalog

Som opsamling på Fremtidsværkstedet er der blevet udarbejdet et idékatalog. I kataloget opsamles gruppearbejdet fra de tre faser i fremtidsværkstedet og fremstilles under temaer, der gik på tværs af de tre faser og grupperne:

idekatalog