Sundhedsfaglige fora

Hvad er et sundhedsfagligt forum? De sundhedsfaglige fora er ramme om aktiviteter og netværk, hvor man kan diskutere, observere og eksperimentere med brugen af nuværende og kommende systemer. De sundhedsfaglige fora samler såvel borgere som sundhedsprofessionelle og udviklere. Det enkelt sundhedsfaglige forum er typisk fokuseret på udfordringerne indenfor en sygdomsgruppe (KOL, diabetes, …), en aldersgruppe eller lignende. Hør mere Kontakt os for at høre mere om de sundhedsfaglige fora.

Onlineforum

I forbindelse med de sundhedsfaglige fora vil der også blive etableret online diskussionsfora. Her vil man kunne diskutere emner relateret til 4S og systemer bygget på 4S-teknologi. Disse onlinefora er lige nu under konstruktion.

Arrangementer

Der bliver holdt en række arrangementer i 4S regi. Klik her under for at se en liste med arrangementer

Feedback til 4S

4S sætte pris på al feedback om systemer baseret på 4S software. OpenTele er udviklet til og anvendes i projekterne Klinisk Integreret Hjemmemonitorering og TeleCare Nord. 4S opsamler allerede i dag feedback fra disse projekter. Vi bruger et system der hedder Jira til at håndtere feedback. Hvis du ikke er teknisk involveret eller kyndig, så er det letteste at bruge formularen på vores kontakt side til at rapportere observationer, fejl og idéer. Omvendt er du … Read moreFeedback til 4S