Hvem er 4S?

4S er en organisation der består af en bestyrelse, en koordinator, en softwaregruppe og en række faglige fora.

Hvad gør 4S?

4S styrker videndeling og stiller 4S åbne værktøjer, platforme, tutorials og vejledninger til rådighed. 4S arbejder tæt sammen med brugere, regioner, kommuner og firmaer om brug og videreudvikling. 4S understøtter og supplerer herved den udbredelse af telemedicin som er udstukket i de nationale strategier, handlingsplaner og referencearkitekturer.

Hvad vil 4S?

4S vil gøre det lettere at arbejde med sundhedsdata på tværs af sektorer og leverandører. 4S fokuserer i første omgang på telemedicin og telesundhed og på at lette den praktiske realisering af sundheds-it via åbne teknologier og internationale standarder. 4S er baseret på et aktivt og voksende community, som omfatter såvel det sundhedsfaglige og som det it-faglige. 4S vil gøre det nemmere for kommuner og regioner m.fl. at anskaffe effektive løsninger af høj kvalitet – … Læs mere

På vej mod OpenTele 3.0

OpenTele platformen er nu blevet udviklet og modnet igennem brug i en række projekter, og platformen er dermed godt på vej mod at indfri missionen om at udgøre hjørnestenen i et Open Source økosystem, som kan sikre bedre og billigere telemedicinske løsninger til det offentlige baseret på standardiserede snitflader. Der er dog stadig plads til forbedring: Den nuværende arkitektur og procedurer for idriftsættelse skal udvikles så de understøtter en flerleverandør-strategi. Og modularisering af den nuværende … Læs mere

4SDC

4SDC er et bibliotek af funktionaliteter til udviklere på flere forskellige platforme, der gør det muligt på en let måde at snakke med bl.a. medicinske måleapparater.

4S – OpenTele

OpenTele er en telemedicinsk platform til opsamling af sundhedsdata. OpenTele består af en server og en klient på en Android tablet. Klienten betjenes typisk af en borger, og bruges til kommunikation og opsamling af sundhedsdata fra medicinsk måleudstyr, som blodtryksmålere o.l. Målte data registreres og sendes via klienten til en OpenTele server. Data på OpenTele serveren kan via en web portal tilgås af eksempelvis sundhedsfagligt personale på sygehuse.

4S – Net4Care

Net4Care er en udviklingsplatform, der gør det nemmere at koble sundheds-it sammen på tværs af sektorer og leverandører. Net4Care har især fokus på at lette arbejdet med at skabe og afprøve telemedicinske løsninger som baserer sig på internationale standarder som HL7/PHMR og IHE/XDS. Net4Care tilstræber at følge referencearkitekturerne fra National Sundheds-It og guidelines fra Continua Alliance og kan således benyttes som agil testbænk for telesundhedsløsninger

Arrangementer

Der bliver holdt en række arrangementer i 4S regi. Klik her under for at se en liste med arrangementer