Hvem er 4S?

4S er en organisation der består af en bestyrelse, en koordinator, en softwaregruppe og en række faglige fora.

Hvad gør 4S?

4S styrker videndeling og stiller 4S åbne værktøjer, platforme, tutorials og vejledninger til rådighed. 4S arbejder tæt sammen med brugere, regioner, kommuner og firmaer om brug og videreudvikling. 4S understøtter og supplerer herved den udbredelse af telemedicin som er udstukket i de nationale strategier, handlingsplaner og referencearkitekturer.

Hvad vil 4S?

4S vil gøre det lettere at arbejde med sundhedsdata på tværs af sektorer og leverandører. 4S fokuserer i første omgang på telemedicin og telesundhed og på at lette den praktiske realisering af sundheds-it via åbne teknologier og internationale standarder. 4S er baseret på et aktivt og voksende community, som omfatter såvel det sundhedsfaglige og som det it-faglige. 4S vil gøre det nemmere for kommuner og regioner m.fl. at anskaffe effektive løsninger af høj kvalitet – … Read more

Styrket governance

Ved økonomiaftalerne for 2016 blev KL, Danske Regioner og regeringen enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til KOL-patienter i hele landet senest med udgangen af 2019. Aftalen indebærer, at der i de fem landsdele – det vil sige regioner med tilhørende kommuner – er etableret et tværsektorielt telemedicinsk tilbud, som bliver udbredt til relevante KOL-patienter inden udgangen af 2019.  Landsdelsprogrammerne står i spidsen for den praktiske gennemførelse af udbredelsen, der er forankret i de tværgående sundhedsaftaler. (Læs … Read more

På vej mod 4S microservice-arkitektur

4S har i længere tid arbejdet med idéen om udviklingen af en række microservices, som kan udgøre en samling af løst koblede byggeklodser, der efterfølgende kan sammensættes og modificeres til specifikke telemedicin/-sundhedsløsninger. Byggeklodserne kan også anvendes til at udvide eksisterende sundhedsløsninger, f.eks. en EOJ eller en EPJ, med telemedicinsk funktionalitet. Ved anvendelse af disse microservices er det således f.eks. op til den enkelte rekvirent (leverandør/kunde) at beslutte graden af open source i en løsning/platform. Af … Read more

4SDC

4SDC er et bibliotek af funktionaliteter til udviklere på flere forskellige platforme, der gør det muligt på en let måde at snakke med bl.a. medicinske måleapparater.

4S – OpenTele

OpenTele er en telemedicinsk platform til opsamling af sundhedsdata. OpenTele består af en server og en klient på en Android tablet. Klienten betjenes typisk af en borger, og bruges til kommunikation og opsamling af sundhedsdata fra medicinsk måleudstyr, som blodtryksmålere o.l. Målte data registreres og sendes via klienten til en OpenTele server. Data på OpenTele serveren kan via en web portal tilgås af eksempelvis sundhedsfagligt personale på sygehuse.

4S – Net4Care

Net4Care er en udviklingsplatform, der gør det nemmere at koble sundheds-it sammen på tværs af sektorer og leverandører. Net4Care har især fokus på at lette arbejdet med at skabe og afprøve telemedicinske løsninger som baserer sig på internationale standarder som HL7/PHMR og IHE/XDS. Net4Care tilstræber at følge referencearkitekturerne fra National Sundheds-It og guidelines fra Continua Alliance og kan således benyttes som agil testbænk for telesundhedsløsninger

Arrangementer

Der bliver holdt en række arrangementer i 4S regi. Klik her under for at se en liste med arrangementer